Spread the love

ลิฟท์บันไดแบบรางตรง Thyssen Krupp
Thyssen Krupp นำเข้าจากประเทศเยอรมนี
มี 2 รุ่นให้เลือก เป็น

Levant Basic แบบรางตรง เริ่มที่ 130,000 บาท (สำหรับความยาวรางไม่เกิน 5 มัธยม) การหมุนเก้าอี้ ,ตัวพักเท้า แล้วก็ตัวพับแขน เป็นแบบแมนนวล
Levant Comfort แบบรางตรง เริ่มที่ 185,500 บาท (สำหรับความยาวรางไม่เกิน 5 มัธยม) การ

หมุนเก้าอี้เป็นแบบ อัตโนมัติ เมื่อพับเก็บเก้าอี้ รอบๆบ้านพักเท้าจะพับขึ้นด้วย
รับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 125- 146 กิโลกรัม
ความเร็วสูงสุด 7.2 มัธยม/นาที
ปุ่มบังคับจะเป็นลักษณะคันบังคับ ลิฟท์แพลทฟอร์ม สาามารถจัดตั้งรีโมทคอนโทรลเพื่อเพิ่มความสบาย (เครื่องใช้ไม้สอยเสริม)

ตัวเฟืองจะอยู่รอบๆข้างๆของราง และก็จะมีกรอบอลูมินัมครอบตัวราง  https://goldgeargroup.co.th เพื่อคุ้มครองปกป้องฝุ่นผง หรือเศษผงต่างๆเพื่อสามารถใช้งานได้ช้านานขึ้น
เคลื่อนด้วยพลังงานแบตเตอรี่ใช้งานได้ถึงแม้ไฟดับ
มีระบบระเบียบคุ้มครองป้องกันเครื่องกีดขวาง ที่จะหยุดอัตโนมัติเมื่อกระทบเครื่องกีดขวาง