Spread the love

ลิฟท์บันไดแบบรางตรง พร้อมบริการจัดตั้ง
พอใจใช้บริการ

ลิฟต์บันไดแบบรางตรง (Stair Lift for straight staircases) พร้อมบริการติดดั้งจมูก เหมาะกับบ้าน ที่ต้นแบบบันไดเป็นทางตรง ไม่มีระเบียงพัก รวมทั้งมีความยาวของบันไดไม่เกิน 5 เมตร นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับครอบครัวที่ยังอยากให้คนวัยแก่ หรือคนที่มีปัญหาทางการขยับเขยื้อน

 ให้มีอิสระสำหรับการใช้พื้นที่อีกทั้งข้างบนรวมทั้งด้านล่างของตัวบ้าน ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับคนที่อาศัยอยู่ภายในครอบครัว  https://goldgeargroup.co.th ลดการพึ่งพิงคนอื่นๆ แต่ว่ายังรู้เรื่องไม่มีอันตราย รวมทั้งความสบายสบายอีกด้วย


เนื้อหาการให้บริการ
พื้นที่ให้บริการ
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี รวมทั้งจังหวัดสมุทรปราการ กรณีพื้นที่บ้านนอกจะมีค่าดำเนินงานเพิ่มเติมอีก โปรดไต่ถามข้าราชการก่อนเปิดตรวจหน้างาน


การรับรอง
ค้ำประกันงานจัดตั้ง 2 ปี

กรรมวิธีให้บริการ
ตรวจสอบหน้างาน เพื่อคาดการณ์ราคา (มีค่าตรวจหน้างาน 1,000 บาท ที่สามารนำมาเป็นส่วนลดได้เมื่อใช้บริการ) กรณีบ้านสร้างใหม่ สามารถส่งแบบที่เป็น AUTOCAD หรือแบบขยายบันได มาให้ประเมินราคาก่อนได้ ลิฟท์โดยสาร  ดังนี้จะตรวจสอบหน้างานจริงได้ เมื่อหน้างานจัดตั้งโครงบันไดเสร็จ โดยการสำรวจหน้างานจริงควรมีทุกงาน เพื่อข้าราชการสามารถเสนอราคาขั้นตอนสุดท้ายที่ถูก ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
ข้าราชการทำแบบร่าง เพื่อเสนอราคาขั้นท้ายสุดที่ถูก
ลูกค้าอนุมัติราคา แล้วก็จ่ายค่าผลิตภัณฑ์พร้อมบริการจัดตั้ง เพื่อทำงานขั้นถัดไป
บริษัทฯ ตระเตรียมผลิตรวมทั้งจัดตั้ง กรณีเป็นแบบรางตรง สามารถเข้าจัดตั้งได้ 5-7 คราวหลังจ่ายค่าผลิตภัณฑ์
คณะทำงานเข้าจัดตั้ง แล้วก็มอบงาน